ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1974

ศักดิ์ชัย ศรสืบสิน (ต่อ)

Sakchai_s@srikrungbroker.co.th

086-323-7984
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1970

ธิดา เสนาบูรณ์ (ปุ้ย)

Thida_s@srikrungbroker.co.th

Non Motor Center

ต่อ 1971

ภัณฑิลา กิตติโชติกุลวงศ์ (กุ๊กไก่)

Phunthila_k@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1974

มารศรี รูปสวย (โอ๋)

marasri_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1976

วรรณิดา ปู่จันทร์ (ปุ๋ย)

wannida_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1975

กรรณิกา เชียงดี (แป๋ม)

kannika_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1972

ชานิตา เฉลิมกิจ (ชา)

Chanita_c@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน