บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาพระนครศรีอยุธยา)

165 / 11-12 หมุ่ที่ 3 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

Tel : 02-867-3844 ต่อ 943 Fax : 035-241-247

Line ID : @skayutthaya

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1973

ศักดิ์ชัย ศรสืบสิน (ต่อ)

Sakchai_s@srikrungbroker.co.th

086-323-7984
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1970

ธิดา เสนาบูรณ์ (ปุ้ย)

Thida_s@srikrungbroker.co.th

Non Motor Center

ต่อ 1971

ภัณฑิลา กิตติโชติกุลวงศ์ (กุ๊กไก่)

Phunthila_k@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1975

มารศรี รูปสวย (โอ๋)

marasri_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1976

วรรณิดา ปู่จันทร์ (ปุ๋ย)

wannida_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1979

กรรณิกา เชียงดี (แป๋ม)

kannika_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1972

ชานิตา เฉลิมกิจ (ชา)

Chanita_c@srikrungbroker.co.th

-

ศิริวรรณ จันทร์อุดม (ฟู)

Siriwan_j@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน