บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาระยอง)

131/80 หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000

Tel : 02-867-3877 กด 942  Fax : 038-947-873


ผู้จัดการสาขา

-

กิตติ แซ่ตั้ง (หมี)

Kitti_s@srikrungbroker.co.th

080-608-0099
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1924

ธนัชพล บัวแดง (ต้น)

Tanatphol_b@srikrungbroker.co.th

085-4875275
Non Motor Center

ต่อ 1925

ศิริลักษณ์ จันทร์สืบ (พ่วง)

Sirilak_j@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1921

ณัฐนิชชา หงษ์สิงห์ (เมย์)

Natnitcha_h@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1920

ปัญชลิกา ใจภักดี (บี)

Punchalika_j@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน