บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาสุราษฎร์ธานี)

148/141-142 ม.5 ถนน กาญนวิถี  ต.บางกุ้ง อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี

Tel : 02-867-3895  Fax : 077-288413

ผู้จัดการสาขา

-

อรวรรณ วังสอาด (บิว)

Aorrawan_w@srikrungbroker.co.th

095-779-6700
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1890

รุ่งกานต์ ไพศรีรัตน์ (หนึ่ง)

Rungkarn_p@srikrungbroker.co.th

089-030-8346

ต่อ 1893

สุภาวดี จันทร์สงค์ (แหม่ม)

Supavadee_J@srikrungbroker.co.th

087-266-2538
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1957

ณัฐพร ชูพนม (เกิ้ล)

nattaporn_c@srikrungbroker.co.th

093-734-4214

ต่อ 1895

เบญจางค์ พรหมสวัสดิ์ (กอล์ฟ)

benjang_p@srikrungbroker.co.th

094-160-1449

ต่อ 1896

ขวัญฤดี พัฒนจักร (ขวัญ)

Kwanrudee_p@srikrungbroker.co.th

088-449-9889

-

ดวงกมล ยืนยาว (มน)

Dunggamon_y@srikrungbroker.co.th

083-639-5599

-

คณัสนันท์ กิ่งก้าน (จ๋า)

kanassanan_k@srikrungbroker.co.th

087-466-6417
ขึ้นข้างบน