ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1843

เปรมจิตร์ วงศ์เสรีนุกุล (จูน)

Premchit_w@srikrungbroker.co.th

089-491-4482
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1841

ณัฐวินวิกา เจริญชัย (ยุ)

Nattawinwika_c@srikrungbroker.co.th

085-661-6975
Non Motor Center

ต่อ 1845

นันท์นิชา ณ สงขลา (ใหม่)

nannicha_n@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1844

กัลยา ดวงกางเงาะ (กัน)

Kanlaya_d@srikrungbroker.co.th

087-024-9154

ต่อ 1846

กาญจนา แซ่เตียว (ฟาง)

kanjana_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1840

พรพิมล มูลมณี (พร)

ponpimon_m@srikrungbroker.co.th

087-024-9148

ต่อ 1834

ศศิวรรณ ประนยานันทน์ (อั้ม)

Sasiwan_p@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน