ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1841

ชาตรี ทองวิทยกุล (ตรี)

Chatre_t@srikrungbroker.co.th

085-661-6977
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1843

เปรมจิตร์ วงศ์เสรีนุกุล (จูน)

Premchit_w@srikrungbroker.co.th

087-024-9148
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1844

กัลยา ดวงกางเงาะ (กัน)

Kanlaya_d@srikrungbroker.co.th

087-024-9154

ต่อ 1846

ศิธิพร ณะลำปาง (หนิง)

Sitipon_n@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1601

พิชัยภัทร์ ดีพร้อม (ตั๋ง)

Phichaiphat_d@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1840

นันท์นิชา ณ สงขลา (ใหม่)

nannicha_n@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1842

นพรัตน์ เดชะวะ (แม๊ก)

nopparat_d@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1820

ณัฐวินวิกา เจริญชัย (ยุ)

Nattawinwika_c@srikrungbroker.co.th

085-661-6975
ขึ้นข้างบน