ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1841

ชาตรี ทองวิทยกุล (ตรี)

Chatre_t@srikrungbroker.co.th

085-661-6977
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1848

วันวิภา บุญยะเลขา (ทราย)

Wanvipha_b@srikrungbroker.co.th

089-028-4246
Non Motor Center

ต่อ 1851

สมเกียรติ์ จงอยู่สุข (โบ๊ต)

somkeat_j@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1850

สโรชา ศรีจันทร์ (ผึ้ง)

Sarochar_s@srikrungbroker.co.th

086-072-4208

ต่อ 1852

กัณธิกุล คำสอน (ฟาง)

Kanthikul_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1853

สุวนันท์ แซ่อึ้ง (แอน)

suwanan_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1959

พินิจ เทพนวน (บ๊อบ)

Pinit_t@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน