บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาจามจุรี)

อาคาร จามจุรีสแควร์ (ห้อง 231 ชั้น 2) โซน C ถนนพระรามที่ 4

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

Tel : 02867-3850 กด 914 Fax : 02-160-5149

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1813

หฤทัย เกตุรัศมีโรจน์ (จ๋า)

Harutai_k@srikrungbroker.co.th

090-473-3782
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1848

วันวิภา บุญยะเลขา (ทราย)

Wanvipha_b@srikrungbroker.co.th

089-028-4246
Non Motor Center

ต่อ 1851

สมเกียรติ์ จงอยู่สุข (โบ๊ต)

somkeat_j@srikrungbroker.co.th

085-487-7986
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1850

สโรชา ศรีจันทร์ (ผึ้ง)

Sarochar_s@srikrungbroker.co.th

086-072-4208

ต่อ 1852

กัณธิกุล คำสอน (ฟาง)

Kanthikul_k@srikrungbroker.co.th

089-004-2081

ต่อ 1853

วรัญญู ตันตยานนท์ (มิว)

varanyoo_t@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน