ฝ่ายการตลาด (ประสานงานสมาชิก)

Tel : 02-867-3888 กด 9

Mobile : 086-072-3540

Email : Help@srikrungbroker.co.th

Line ID : @jbt6534r

ผจก.ฝ่าย

ต่อ 2600

ศิริพร วันดี (ปุ๋ม)

siriporn_w@srikrungbroker.co.th

หัวหน้าการตลาด(ประสานงานสมาชิก)

ต่อ 2601

รัชชนก ผิวทองงาม (ก้อย)

Ruchchanok_p@srikrungbroker.co.th

ประสานงานสมาชิก

ต่อ 2606

พิสุทธิ์ จีนพิทักษ์ (ปั๊ก)

phisut_J@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2602

นงนุช อุดมทรัพย์ (นุ่มนิ่ม)

nongnoot_u@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2604

เสาวลักษณ์ อุดร (ลักษณ์)

saowalak_a@srikrungbroker.co.th

-

มินตรา ตะนุลานนท์ (น้ำ)

Mintra_t@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน