ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูแลระบบการออกกรมธรรม์ออนไลน์ และระบบภายใน

Tel : 02-867-3888 กด 915

Email : it_group@srikrungbroker.co.th

ผจก.ฝ่าย IT (ดูแลระบบออกกรมธรรม์ Online)

ต่อ 2520

ไกรวินทร์ สันติพิทักษ์ (อู๋)

Kraiwin_s@srikrungbroker.co.th

ผจก.ฝ่าย IT (ดูแลระบบใช้งานภายในบริษัท)
IT Programmer

ต่อ 2524

นัดดา นารถ (น้ำหวาน)

Nadda_n@srikrungbroker.co.th

IT Support

ต่อ 2526

สกล จันทกลัด (ตั้ม)

Sakon_c@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2521

วัยวัฒน์ สงค์ประเสริฐ (พี)

waiyawat_s@srikrungbroker.co.th

Network

ต่อ 2522

วิทวัส นุ่นวิเชียร (บอย)

Vittavat_n@srikrungbroker.co.th

ต่อ 2523

ณัชพล ใช้บางยาง (เล็ก)

Nutchaphol_c@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน