บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์

676/1 หมู่ 1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ 31000

Tel : 02-867-3886

ผู้จัดการสาขา

-

ณัฐชยา เสงี่ยมทรัพย์ (หวอ)

tanapong_s@srikrungbroker.co.th

088-312-9348
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1832

วันทนา การัมย์ (เพ็ญ)

Wanthana_k@srikrungbroker.co.th

091-101-5654
Non Motor Specialist

ต่อ 1832

วันทนา การัมย์ (เพ็ญ)

Wanthana_k@srikrungbroker.co.th

091-101-5654
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1710

อภิสราพร สัตตารัมย์ (ก้อย)

Apisaraporn_s@srikrungbroker.co.th

063-970-2045

ต่อ 1601

ภัสร์สรณ์ อุไรพันธ์ (นัท)

Patsorn_u@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1712

คัมภีร์ บุญกลอง (หนุ่ม)

Kampee_b@srikrungbroker.co.th

063-7461-806
ขึ้นข้างบน