บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขานครปฐม)

เลขที่ 888/5-6 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel : 02-867-3871     Fax : 034-273-139

ผู้จัดการสาขา

ต่อ 1808

ภาณุวัชร บุญเต็ม (แบงค์)

panuwach_b@srikrungbroker.co.th

083-543-8169
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1806

ธนพงษ์ เสงี่ยมทรัพย์ (หวอ)

tanapong_s@srikrungbroker.co.th

088-312-9348
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1944

ชุติมณฑน์ จ้อยพึ่งพร (มิ้น)

Chutimon_J@SrikrungBroker.co.th

082-254-4764

ต่อ 1943

วราภรณ์ เชื่อมบางแพ (หญิง)

waraporn_c@srikrungbroker.co.th

098-251-8225

ต่อ 1945

อนิสรา ปัญญะพงษ์ (นิส)

anisara_p@srikrungbroker.co.th

062-181-8268

-

กานดา คำซาว (จ๊ะเอ๋)

Kanda_k@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน