บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขาร้อยเอ็ด)

309/2-3 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

Tel : 02-867-3882  Fax : 043-516-418


ผู้จัดการสาขา

-

ไพรวัลย์ นาทสีทา (แดง)

praiwan_n@srikrungbroker.co.th

085-909-5166
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1692

ชรินทร์พร บุญทา (กุ้ง)

Charinporn_b@srikrungbroker.co.th

089-416-4742

ต่อ 1696

สุกัญญา ทองหล่อ (แต๋น)

Sukanya_t@srikrungbroker.co.th

092-407-1079
Non Motor Center

ต่อ 1698

วนิดา มั่งมี (แพร)

Wanida_m@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1695

วนารี ศรีทวน (โบว์)

vanaree_s@srikrungbroker.co.th

098-691-9002

ต่อ 1693

สุภานัน คัฒมาตย์ (ต่าย)

supanan_K@srikrungbroker.co.th

094-531-0891

ต่อ 1691

กันต์กวี โพธิ์ชัยศรี (ต้น)

kankawee_p@srikrungbroker.co.th

083-3038078

ต่อ 1694

วรรณภา นิลดาศรี (แอน)

wannapha_n@srikrungbroker.co.th

091-418-0337

ต่อ 1697

ลิระมล ประหา (ทิม)

Liramol_p@srikrungbroker.co.th

083-362-6230

ต่อ 1690

เพ็ญนภา พลเวียง (แพรว)

phennapha_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1696

ธนิตา ใจสัตย์ (โบว์)

Thanita_j@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน