ผู้จัดการสาขา

-

จักราวุธ พิมลภัทรกุล (บัส)

Chakrawut_p@srikrungbroker.co.th

081-753-5088
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1653

ณัติกาน หม้อทองคำ (นก)

Nattikan_m@srikrungbroker.co.th

Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1650

วจี รอดจันทร์ทอง (เกมส์)

wajee_r@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1651

สุนิสา ฉ่ำน้อย (สา)

sunisa_c@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน