บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขามุกดาหาร)

เลขที่ 54/5-6 ถนนชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

Tel : 02-867-3845  Fax : 042-612-225


ผู้จัดการสาขา

ต่อ -

ลลิตตา พิลาอุ่น (โอ๋)

Lalitta_P@srikrungbroker.co.th

087-9728771
หัวหน้าสาขา
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1645

นมิดา คำลือไชย (ฮอล)

namida_k@srikrungbroker.co.th

086-974-0539

ต่อ 1640

พิชญาภร นาโสก (มิ้นต์)

Pitchayaporn_n@srikrungbroker.co.th

093-5644481

ต่อ 1642

ณัฐวุฒิ เครือสุวรรณ (เก้)

Nattawut_k@srikrungbroker.co.th

064-8306269

ต่อ 1642

วรายุทธ วรรณธงชัย (ฮอท)

Warayut_w@srikrungbroker.co.th

088-5943429
ขึ้นข้างบน