ผู้จัดการสาขา

ต่อ -

ลิตตา พิลาอุ่น (โอ๋)

Litta_p@srikrungbroker.co.th

087-9728771
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1641

ธิติมา คล่องดี (ปู)

Thitima_K@SriKrungBroker.Co.Th

093-635-6919
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1645

นมิดา คำลือไชย (ฮอล)

namida_k@srikrungbroker.co.th

086-974-0539

ต่อ 1640

พิชญาพร นาโสก (มิ้นต์)

Pitchayaporn_n@srikrungbroker.co.th

093-5644481

ต่อ 1643

แพรวพิมล โพธิ์วัน (จิ๊บ)

Prawpimol_p@srikrungbroker.co.th

087-7218245

ต่อ 1644

สุวิษา เวียงทอง (ต๋อย)

Suwisa_w@srikrungbroker.co.th

092-5935255

ต่อ 1646

ณัฐวุฒิ เครือสุวรรณ (เก้)

Nattawut_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1642

อรสา ทองธิสาร (ตาล)

Orasa_t@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน