ผู้จัดการสาขา

-

ธนภัทร ไชยพันธ์ (คีย์)

tanapat_c@srikrungbroker.co.th

096-574-4969
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1641

ธิติมา คล่องดี (ปู)

Thitima_K@SriKrungBroker.Co.Th

093-635-6919
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1645

นมิดา คำลือไชย (ฮอล)

namida_k@srikrungbroker.co.th

086-974-0539

ต่อ 1640

มะลิวรรณ นาโสก (มิ้นต์)

Maliwan_n@srikrungbroker.co.th

093-5644481

ต่อ 1643

วิจิตรา พาลึก (วิว)

wijittra_p@srikrungbroker.co.th

087-498-7547

ต่อ 1642

สุพินญา ศรีดารักษ์ (บุ๋มบิ๋ม)

supinya_s@srikrungbroker.co.th

096-131-0544
ขึ้นข้างบน