บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขามุกดาหาร)

เลขที่ 54/5-6 ถนนชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

Tel : 02-867-3845  Fax : 042-612-225


ผู้จัดการสาขา

ต่อ -

ลลิตตา พิลาอุ่น (โอ๋)

Lalitta_P@srikrungbroker.co.th

087-9728771
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1645

นมิดา คำลือไชย (ฮอล)

namida_k@srikrungbroker.co.th

086-974-0539
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1640

พิชญาภร นาโสก (มิ้นต์)

Pitchayaporn_n@srikrungbroker.co.th

093-5644481

ต่อ 1644

ภูมิชัย มหาวงศ์ (แซ็ก)

Bhumichai_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1641

ร่มธรรม แสนวิเศษ (ฟีฟ่า)

Romtham_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1642

จิราวรรณ เมืองโคตร (รุ่ง)

Jirawan_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1643

จันทร์ทิพย์ สุวรรณโชติ (เหมียว)

Chanthip_s@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน