ผู้จัดการสาขา

-

ธนภัทร ไชยพันธ์ (คีย์)

tanapat_c@srikrungbroker.co.th

096-574-4969
หัวหน้าสาขา
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1640

พนิตพิชา คำลือไชย (กัน)

Phanitpicha_K@SriKrungBroker.Co.Th

ต่อ 1641

ธิติมา คล่องดี (ปู)

Thitima_K@SriKrungBroker.Co.Th

ต่อ 1645

นมิดา คำลือไชย (ฮอล)

namida_k@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1643

ณัฐติยาภรณ์ ธนกุลเจริญสุข (นัท)

nattiyaporn_t@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1642

ภัทราวดี สุวรรณเพชร (อ้อม)

pattrawadee_s@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1644

ชลธิชา บุญเลิศ (นาง)

chonthicha_b@srikrungbroker.co.th

098-5973898
ขึ้นข้างบน