ผู้จัดการสาขา

-

ธนภัทร ไชยพันธ์ (คีย์)

tanapat_c@srikrungbroker.co.th

096-574-4969
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1641

ธิติมา คล่องดี (ปู)

Thitima_K@SriKrungBroker.Co.Th

093-635-6919
Non Motor Center

ต่อ 1644

จีราวัจน์ คนเพียร (สา)

jeerawat_k@srikrungbroker.co.th

เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1640

พนิตพิชา คำลือไชย (กัน)

Phanitpicha_K@SriKrungBroker.Co.Th

096-514-3867

ต่อ 1645

นมิดา คำลือไชย (ฮอล)

namida_k@srikrungbroker.co.th

086-974-0539

ต่อ 1643

ณัฐติยาภรณ์ ธนกุลเจริญสุข (นัท)

nattiyaporn_t@srikrungbroker.co.th

088-513-3392

ต่อ 1640

มะลิวรรณ นาโสก (มิ้นต์)

Maliwan_n@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน