บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขามุกดาหาร)

เลขที่ 54/5-6 ถนนชยางกูร ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร

Tel : 02-867-3845  Fax : 042-612-225

Line ID : @skmukdahan

ผู้จัดการสาขา

ต่อ -

ลิตตา พิลาอุ่น (โอ๋)

Litta_p@srikrungbroker.co.th

087-9728771
หัวหน้าสาขา
Non Motor Center
เจ้าหน้าที่สาขา

ต่อ 1645

นมิดา คำลือไชย (ฮอล)

namida_k@srikrungbroker.co.th

086-974-0539

ต่อ 1640

พิชญาพร นาโสก (มิ้นต์)

Pitchayaporn_n@srikrungbroker.co.th

093-5644481

ต่อ 1643

แพรวพิมล โพธิ์วัน (จิ๊บ)

Prawpimol_p@srikrungbroker.co.th

087-7218245

ต่อ 1646

ณัฐวุฒิ เครือสุวรรณ (เก้)

Nattawut_k@srikrungbroker.co.th

064-8306269

ต่อ 1642

วรายุทธ วรรณธงชัย (ฮอท)

Warayut_w@srikrungbroker.co.th

088-5943429

ต่อ 1644

ขวัญฤดี ศรีสุข (ขวัญ)

Kwanrudee_s@srikrungbroker.co.th

090-3170045
ขึ้นข้างบน