ผู้จัดการสาขา

-

นิธิรุจน์ พิศาลชนะศักดิ์ (เปิ้ล)

Nitirut_p@srikrungbroker.co.th

094-9542655, 095-9395565
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1635

ทัศนีย์ ทิมรอด (จ๊ะโอ๋)

Tatsanee_T@SriKrungBroker.Co.Th

Non Motor Center
พนักงานสาขา

ต่อ 1633

นพัชร ภักดีบุรุษ (บาส)

naphat_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1630

วณิฎา แย้มยงวรยุทธ (ดา)

Wanida_y@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1634

ภณิดา มะฤทธิ์ (มุก)

panida_m@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1631

นัฐณวันย์ ไผ่ตระการ (พลอย)

nathawan_o@srikrungbroker.co.th

ขึ้นข้างบน