บริษัท ศรีกรุงโบรคเกอร์ จำกัด (สาขานครสวรรค์)

49/40 ถนนไกรลาศ ตำบลนครสวรรค์ตก

อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000

Tel : 02-867 - 3823 กด 497


ผู้จัดการสาขา

-

นิธิรุจน์ พิศาลชนะศักดิ์ (เปิ้ล)

Nitirut_p@srikrungbroker.co.th

094-9542655, 095-9395565
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1635

ทัศนีย์ ทิมรอด (จ๊ะโอ๋)

Tatsanee_T@SriKrungBroker.Co.Th

087-729-2358
Non Motor Center
พนักงานสาขา

ต่อ 1633

นพัชร ภักดีบุรุษ (บาส)

naphat_p@srikrungbroker.co.th

094-118-2520

ต่อ 1630

วณิฎา แย้มยงวรยุทธ (ดา)

Wanida_y@srikrungbroker.co.th

081-195-9574

ต่อ 1634

ภณิดา มะฤทธิ์ (มุก)

panida_m@srikrungbroker.co.th

093-140-0593

ต่อ 1631

นัฐณวันย์ ไผ่ตระการ (พลอย)

nathawan_o@srikrungbroker.co.th

098-829-2549

ต่อ 1632

โสภณ เก่งธัญกิจ (โส)

Sophon_k@srikrungbroker.co.th

082-165-2183
ขึ้นข้างบน