ผู้จัดการสาขา

-

บวร แสนเรือน (เอก)

Bawon_s@srikrungbroker.co.th

086-337-5511
หัวหน้าสาขา

ต่อ 1635

ทัศนีย์ ทิมรอด (จ๊ะโอ๋)

Tatsanee_T@SriKrungBroker.Co.Th

Non Motor Center

ต่อ 1632

พงษ์พันธุ์ เล็กขำ (โชว์เล่)

Phongphan_L@SriKrungBroker.Co.Th

พนักงานสาขา

ต่อ 1634

นพัชร ภักดีบุรุษ (บาส)

naphat_p@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1630

วณิฎา แย้มยงวรยุทธ (ดา)

Wanida_y@srikrungbroker.co.th

ต่อ 1634

ภณิดา มะฤทธิ์ (มุก)

panida_m@srikrungbroker.co.th

-

อัญชัน รามัญพงษ์ (อัญ)

ขึ้นข้างบน